දේශීය ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ කටයුත්ත ගැටලුවකින් තොරව නැවත ක්‍රියාත්මක කර එය ජාත්‍යන්තරය දක්වා ගෙනයාමට නව වැඩපිළිවෙලක් දියත්කරන බව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

පලතුරු බිම සහ බිස්කට් නිෂ්පාදන ආයතන හිමියන් සමග අගමැති ‍ලේකම් කාර්යාලයේ පෙරේදා (30) පැවැති සාකච්ඡාවට සහභාගි වෙමින් අගමැතිවරයා මේ බව අවධාරණය කර තිබේ.

දේශීය නිෂ්පාදකයා දේශීය නිෂ්පාදන රැකීම තම ප්‍රධානම අරමුණක් බව මෙහිදී  පෙන්වා දුන් අගමැතිවරයා තමන් විශ්වාස කර රට සංවර්ධන වැඩසටහනට සහාය ලබාදෙන ලෙසද නිෂ්පාදකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

භක්ති ධර්මප්‍රිය මෙන්ඩිස්/ රන්මලී සෝමසිරි