උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල කිසිදු කටයුත්තක් දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ අනුදැනුමකින් තොරව සිදු නොකරන බවටත් සිය ඉල්ලීම් ගණනාවකටත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගෙන් ලැබුණු පූර්ණ එකඟතාව මත දෙමළ ජාතික සන්ධානය, එක්සත් ජාතික පෙරමුණට සහයෝගය ලබා දීමට තීරණය කර ඇත.

තම සන්ධානය, එක්සත් ජාතික පෙරමුණට ලබාදෙන සහාය වෙනුවෙන් දෙමළ දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කිරීම, උතුරේ ආරක්ෂක හමුදාව භාරයේ ඇති ඉඩම් නිදහස් කිරීම, ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කිරීම, නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ගෙන එමින් ජාතික ගැටලුවකට විසඳුම් ගෙන ඒම ආදී වශයෙන් ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීම් රැසක් ඉටු කරන බවට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ‍පොරොන්දු වූ බව දෙමළ ජාතික සන්ධානය දන්වා සිටියි.

තම සන්ධානයේ සහාය ඇතිව පිහිටුවනු ලබන නව ආණ්ඩුවේ තනතුරු ලබා නොගත්තද උතුරු නැගෙනහිර කිසිදු ක්‍රියාවක් දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ අවසරයකින් තොරව සිදු නොකළ යුතු බවට කරන ලද ඉල්ලීම එලෙසින්ම ඉටු කරන බවත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළ බව දෙමළ ජාතික සන්ධානය දන්වා සිටියි.

ඉෂාර රත්නකාර