තමන්ගේම කියා නිවසක් ගොඩනගා ගැනීමට සිහින මවන සමහරු විවිධ හේතූන් මත දෙමහල් නිවෙස්වලට එතරම් කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැත. එනමුත් ‍පොදුවේ ගත් කල විවෘත සඳලුතලයකට කවුරුත් කැමැතිය. ඒ තමන්ගේ නිවසට පැමිණෙන සමීප හිතමිතුරන් සමග නිදහසේ ගත කිරීමට මෙම සඳලුතලය කදිම ස්ථානයක් බවට පත්වීම හා නිවසට අමතර සුන්දරත්වයක් එක් කිරීම නිසාය.

ඒ අනුව එවැනි නිවසක සිහින දකිමින් සිටි ඔබ සඳහා මෙවර අප ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන මෙම නවීන සුන්දර නිවස වඩාත් ඵලදායී වනු ඇත.
sihina-vimana-new
මෙම නිවස වර්ග ප්‍රමාණය පර්චස් දහයක ඉඩමක වුවද ගොඩනගාගත හැකිය. ඉඩමෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබාගැනීම සඳහා මෙහි දෙපස බිත්ති දෙපස මායිම් මතම ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

පැන්ට්‍රියක්, හොඳින් ඉඩකඩ ඇති තරමක් විශාල සාලයක් මෙම සාලයට විවෘත වන ලෙස නිර්මාණය කළ කෑම කාමරයක්, නාන කාමරය සහිත වැසිකිළියක් මෙයට යාබදව රෙදි සෝදන යන්ත්‍රය තබාගැනීම සඳහා වෙන් කළ ඉඩක් සහ විවෘත ආලින්දයකින් සමන්විත රථ ගාලක්ද මෙම නිවසට අන්තර්ගතය.

එමෙන්ම මෙම නිවසේ විවෘත ආලින්දය හා රථ ගාලෙහි වහලයට ස්ලැබ් එකක් යොදා එය විවෘත සඳලුතලයක් බවට පරිවර්තනය කර ඇත. මෙම විවෘත සඳලුතලයට ප්‍රවේශවීම සඳහා මිදුලෙහි වම්පස පැත්තෙන් ඉහළට නගින පියගැටපෙළ යොදා ඇත.

කුඩා ඉඩමක මෙම නිවස ගොඩනැගීමේදී මෙම සඳලුතලය ඔබට ඒ ඒ අවස්ථාවන් අනුව බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

සරලව නිර්මාණය කර ඇති නිවසෙහි වහල සඳහා ඇස්බැස්ටෝස් තහඩුද බිත්ති සඳහා සිමෙන්ති බ්ලොක් ගල්ද උපයෝගී කර ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත.

මුළු දිග අඩි 41ක්ද මුළු පළල අඩි 42යි අඟල් 6ක්ද වෙන මෙම නිවසෙහි මුළු වර්ගඵලය වර්ග අඩි 1384කි. එමෙන්ම මෙහි ඇති විවෘත සඳලුතලයෙහි වර්ග ප්‍රමාණය වර්ග අඩි 318කි.

සාමාජිකයන් වැඩි පිරිසක් නැති පුංචි පවුලකට සුවසේ ජීවත්වීමට අවශ්‍ය අංග සම්පූර්ණ මෙම නවීන සුන්දර නිවස රුපියල් ලක්ෂ 44ක් වැනි මුදලකට ඔබටද ගොඩනගාගත හැකිය.

Untitled-8