අමාත්‍යවරුන්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වෙනුවෙන්
රජයේ මුදල් කිසිදු ලේකම්වරයෙකුට අනුමත කළ නොහැකි බවට අද මැතිසබයට ගෙන ආ යෝජනාව වැඩි ඡුන්දයෙන් සම්මත වී තිබේ.

යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 122ක් ලැබී ඇත.

එක්සත් ජාතික පෙරමුණ විසින් මෙම යෝජනාව අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.

අද දිනයේත් ආණ්ඩු පක්ෂයේ කිසිදු මන්ත‍්‍රීවරයකු සභා ගැබේ සිටියේ නැත.