චීනයේ ටැරීම් පොපුලස් ඉයෝප‍්‍රටූකා ජාතික වනෝද්‍යානය රන් පැහැයට හැරෙමින් තිබෙන බව වාර්තා වේ.

චීනයේ ටක්ලමාකන් කාන්තාරයේ උතුරු සීමාවේ පිහිටි ටැරීම් ගංගාව අසබඩ මෙම වනෝද්‍යාානය පිහිටාා තිබේ.

එරට වියළි කාන්තාර ප‍්‍රදේශයක් ලෙස සැළකෙන එම වනෝද්‍යානයේ ඇති ‘කාන්තාර පොප්ලර්’ ගස් රන්වන් පැහැයට හැරෙමින් තිබීම ඊට හේතුවයි.

පොපුලස් ඉයෝප‍්‍රටූකා හෙවත් කාන්තාර පොප්ලර් හෝ ඉයුපේ‍්‍රට්ස් පොප්ලර් ලෙස හඳුන්වන මෙම ශාඛ විශේෂය මැජික් ශාඛයක් ලෙස එරට ජනතාව සළකනු ලබයි.

ඕනෑම සීත හෝ නියං කාලයට මෙම පොප්ලර් ශාඛ විශේෂය ඔරොත්තු දෙන බව එරට වාර්තා පෙන්වා දී තිබේ.

චීන ජාතිකයන් මෙම ගස පිළිබඳ පවසන්නේ ‘වසර දහස් ගණනක් ජීවත් විය හැකි මරණයෙන් පසුවත් වසර දහස් ගණනක් නැඟී සිටිය හැකි ඉන්පසුවත් වසර දහස් ගණනක් හිඳිමින් සදාකාලිකව හිඳිනා’ මැජික් ගසක් ලෙසය.

d5bf4d796d7f4697aadd0b7d836dd67b copy copy china 8553b06e65cf4b7b9775d0cfd0f82368 copy copy afb4acf71f109cbcf349a7bb541953f2 copy copy b7909fc2a8ef423db1f9b1674579eb73 copy copy