මහ මැතිවරණයකට බලකිරීමේ අත්සන් පනස්ලක්ෂයක පෙත්සමක් අත්සන් කිරීමේ දිවයින පුරා ව්‍යාප්ත වැඩපිළිවෙළක් හෙට සිට ක්‍රියාත්මක කරන බව පැවිදි හඬ සංවිධානය පවසයි.

ඒ අනුව හෙට උදෑසන 6.20 සිට නාරාහේන්පිට අභයාරාමයේ සිට මෙම වැඩපිළිවෙළ දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වේ.

කොළඹ නගරයේ සෑම හංදියකම සහ දිවයින පුරා සෑම විහාරස්ථානයකම මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක ය.

ලබන 07 වැනිදා අධිකරණය මගින් කුමන තීන්දුවක් ලබාදුන්න ද මහ මැතිවරණයක් ඉල්ලා සිටීම සඳහා මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක වේ.