ලබන වසරේ ජනවාරි පළමුවැනිදා සිට ටොයෝටා සමාගමට අනුබද්ධ ඉන්දීය සමාගමේ සියලූම වාහනවල මිල 4%කින් ඉහළ දැමීමට එම සමාගම තීරණය කර තිබේ.

ටොයෝටා කර්ලොස්කා මෝටර් සමාගම නිවේදනය කර ඇත්තේ ඉන්දීය රුපියලේ අගය වේගයෙන් අවප‍්‍රමාණය වීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගත් බවයි.

නිෂ්පාදන වියදම වැඩිවීම, ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ එරට කර්මාන්තකරණය වැටී ඇති තත්වය සළකා බලා මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

මෙම සමාගම  hatchback Liva සිට  luxury SUV Land Cruiser ඉන්දීය රුපියල් ලක්ෂ 5.25 සිට කෝටි 1.41 දක්වා වන වාහන ප‍්‍රමාණයක් නිෂ්්පාදනයට දායක වෙයි.

ටොයෝටා කර්ලොස්කා මෝටර් සමාගම ජපානයේ ටොයෝටා සමූහ ව්‍යාපාරයට අනුබද්ධිත ශාඛා සමාගමක් ලෙස ඉන්දියාවේ ටොයෝටා වාහන නිෂ්පාදනය හා අලෙවි කටයුතු සිදුකරනු ලබයි.

මෙම සමාගම මරුටි සුසුකි, හයියුන්ඩායි හා මහින්ද්‍රාවලට පසුව ඉන්දියාවේ සිව්වැනි විශාලතම මෝටර් රථ සමාගම ලෙසස සැළකේ.