කෙතරම් විශාල මුදලක් වියදම් කර ගොඩනැගූ සුවිසල් නිවසක් වුවද ස්වභාවික ආලෝකය හා නැවුම් වාතාශ්‍රය එම නිවස තුළට හොඳින් ගලා නොඑන්නේ නම් එම නිවස මනුෂ්‍ය වාසයට එතරම් සුදුසු නොවේ. එබැවින් නිවසක් ගොඩනැගීමේදී ස්වභාවික ආලෝකය හා නැවුම් වාතාශ්‍රය නිවස තුළ හොඳින් සංසරණය වීම සඳහා නිවසට යොදන ජනෙල් හා වා කවුළු පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමුකළ යුතුය.

මෙවර අපි ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන මෙම ලස්සන නිවස පර්චස් 12ක වර්ග ප්‍රමාණයෙන් යුතු ඉඩමක වුවද ගොඩනගා ගත හැකිය. දකුණුපස බිත්තිය මායිම මතම ඉදිකර ඇත. මෙම නිවස ගොඩනැගූ පසු හොඳින් ඉඩකඩ ඇති ලස්සන ගෙවත්තක් පහසුවෙන්ම ඔබට නිර්මාණය කරගත හැකි වන්නේ මෙම නිවසේ ඇති සුවිශේෂී හැඩය නිසාවෙනි.

මෙම නවීන නිවස ප්‍රධාන නිදන කාමරයක්, තවත් අමතර නිදන කාමර දෙකක්, පැන්ට්‍රියක්, නාන කාමරය සහිත වැසිකිළියක්, මෙයට යාබදව රෙදි සෝදන යන්ත්‍රය තබාගැනීම සඳහා වෙන්කළ ඉඩක්, සාලයක්, මෙම සාලයට විවෘත වන ලෙස සහ අඟල් 6ක් ඉහළින් පිහිටන ලෙස නිර්මාණය කළ කෑම කාමරයක් සහ විවෘත රථගාලට යාවූ ආලින්දයකින් සමන්විතය.sihina-vimana-new

නවීන ආකාරයට නිර්මාණය කර ඇති මෙම නිවසෙහි විවෘත රථගාලට හා ආලින්දයට යොදා ඇති වහල පිටතට පෙනෙන නමුත් නිවසෙහි අනෙකුත් වහලවල් පිටතට නොපෙනෙන ලෙස නිර්මාණය කර ඇත.

මෙම නිවසෙහි කාමරවල දොරවල් කිසිවක් සාලයට විවෘත නොවන ලෙස නිර්මාණය කර ඇති අතර සාලය හොඳින් ඉඩකඩ පිහිටන ලෙස ගොඩනගා ඇත.

සමස්තයක් ලෙස මෙම නිවසෙහි ස්වභාවික ආලෝකය හා නැවුම් වාතාශ්‍රය හොඳින් සංසරණය වන ලෙස ජනෙල් හා වා කවුළු නියමිත පරිදි යොදා ඇති අතර විශේෂයෙන් කෑම කාමරය සහිත සාලයට ස්වභාවික ආලෝකය හොඳින් ලබාගැනීම සඳහා ඉදිරිපස බිත්තියට යොදා ඇති ජනේලයට ඉහළින් විවෘත කළ නොහැකි ජනේලයක් යොදා ඇත.

සරලව නිර්මාණය කර ඇති වහල සඳහා ඇස්බැස්ටෝස් තහඩුද, බිත්ති සඳහා සිමෙන්ති බ්ලොක් ගල්ද උපයෝගි කරගැනීමට සැලසුම් කර ඇත.

මුළු දිග අඩි 41ක්ද, මුළු පළල අඩි 47 අඟල් 6ක්ද වන මෙම නිවසෙහි මුළු වර්ගඵලය වර්ග අඩි 1370කි.
සාමාන්‍ය පවුලකට සුවසේ ජීවත් වීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය අංග රැසකින් සමන්විත මෙම නවීන සුන්දර නිවස ගොඩනැගීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 40ක් පමණ වැයවේ.

asd