කථානායකතුමා පවත්වන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ රැස්වීමක් බව අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා චෝදනා කරයි.

කථානායකවරයාගේ තීරණය පිළිනොගන්නා අතර ස්ථාවර නියෝගවලට අනුව පාර්ලිමේන්තුව යළි රැස්කරන ලෙස හෙතෙම ඉල්ලා සිටියි.

පාර්ලිමේන්තුව මීට ටික වේලාවකට පෙර රැස්වූ අවස්ථාවේදී කතා කරමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ ය.