පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ මන්ත‍්‍රීවරු 7 දෙනකු නම් කර තිබේ.

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල, පාඨලී චම්පික, මනෝ ගනේෂන්, රවුෆ් හකීම් සහ රිෂාද් බදියුදීන් ද ඒ අතර වන බව වාර්තා වේ.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් ද මීට පෙර පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව වෙනුවෙන් සාමාජික ලැයිස්තුව නම් කර යවා තිබුණි.