දෙමටගොඩ වේලූවන විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායකයකු දෙමටගොඩ පොලීසිය විසින් අද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
ඉකුත් සිකුරාදා පාසල් වේලාව තුළ සිසුවකුට පහරදීමක් මුල්කරගෙන ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
පහර කෑ සිසුවා රෝහල්ගත කර ඇති බව දෙමටගොඩ පොලීසියය කියයි.
සිසුවා පහරකෑමට ලක්වීම පිළිබඳ දෙමාපියන් විදුහල්පතිවරයා දැනුවත් කිරීමට පාසලට ගිය අවස්ථාවේදී ඔහු විසින් කිසිදු වගවිභාගයක් නොකොට දෙමාපියන්ට බැන තර්ජනය කර එළවා දැමීමක් පිළිබඳ එම පැමිණිල්ල පොලීසියට ලැබී තිබේ.
මෙයට පෙර ද මෙම විද්‍යාලයේ ගුරුවරියක් සිසුවකුට සිහිසුන් වන ලෙස පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන බන්ධනාගාරගත කළ බවද පොලීසිය කියයි.
රගර් උපදේශක ඇතුළු සිසුන් පිරිසක් අමානුෂික ලෙස සිසුවකුට පහරදීමකක් ගැන ද මෙයට පෙර පොලීසියට පැමිණිලි ලැබී ඇති බව ද පොලීසිය කියයි.
එ් සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය එම සිසුන් අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ද ඉදිරිපත් කර තිබේ.
මෙම විද්‍යාලයේ දිගින් දිගටම සිසුන්ට පහරදීම් වාර්තා වන බවත් විදුහල්පතිවරයා එ් සම්බන්ධයෙන් මුනිවත රැුකීම මේ තතත්වයට මුල්වී තිබෙන බවත් උසස් පොලිස් නිලධාරියෙක් පැවැසීය.
අත්අඩංවට ගත් සිසුවාා පොලිස් ඇප මත මුදාහැර ඇති අතර පැමිණිල්ල විභාගය සමථ මණ්ඩලයට යොමුකර තිබේ.
විදුහල්පතිවරයාට ද පොලීසිය තරයේ අවවාද කර ඇති බව වාර්තා වේ.