ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති සර්ව පාක්ෂික සාකච්ඡාව අවසන් වී තිබේ. කතානායකවරයා මෙම හමුවට කැඳවා තිබුණ ද ඔහු පැමිණ නැති අතර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකයන් ද පැමිණ නැත. අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඇතුළු සෙසු පක්ෂ නායකයින් ඊට සහභාගි වූ බව වාර්තා වේ. ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී මෙම හමුව පැවැත්විණ.