මන්ත‍්‍රීවරුන්ගේ බුද්ධි වර්ධනය වෙනුවෙන් ත‍්‍රිපෝෂ, කොහිල, ගොටුකොළ ආදි පෝෂ්‍යදායී ආහාර රැගෙන ගොස් පාර්ලිමේන්තු භෝජනාගාරයට ලබාදීමට රැගෙන යාමට සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක් අද සූදානම් වෙයි.

අද දහවල් 12ට පාර්ලිමේන්තු වටරරවුමේ සිට ඔවුන් මෙම ගමන ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය, සමස්ත ලංකා ස්වයං රැුකියා නියුක්තිකයන්ගේ සංගමය, සමස්ත ලංකා යතුරුපැදිකරුවන්ගේ සංගමය, කුලී රථ හිමියන්ගේ හා රියැදුරන්ගේ සංගමය, කර්මාන්තකරුවන්ගේ සංගමය ඇතුළු සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක් ඊට සහබාගි වන බව සඳහන් ය.