අද (15) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල තව දුරටත් පහළ දැමීමට ක්‍රියා කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු මේ බව පැවසුවේ අද (15) පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින්.