අග්‍රමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ සහ ආණ්ඩුවට එරෙහිව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඊයේ ඉදිරිපත් කළ විශ්වාසභංග යෝජනාව වැඩි ජන්දයෙන්, ආණ්ඩුව පරාජයට පත් වූ බව කථානායක ජයසූරිය මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා .

කතානායකගේ මෙම ප්‍රකාශයත් සමග ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු ඊට දැඩි විරෝධය  පළකිරීමත් සමග
පාර්ලිමේන්තුව අද පෙරවරු 10 දක්වා කල් තැබීමට කතානායක වරයා තීරණය කළේය.

භක්ති ධරමපි‍්‍රය මෙන්ඩිස්