අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
උම්බලකඩ ග්‍රෑම් 100 යි
මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 01 යි
තුනපහ කුඩු තේ හැඳි 01 යි
කහ කුඩු තේ හැඳි 01 යි
රම්පේ, කරපිංචා
දියකිරි හා මිටිකිරි අවශ්‍ය පමණට
සුදුලූනු බික් 02 යි
ඉඟුරු කැබැල්ලක්
බි ලූනු ගෙඩි 01 යි

සාදන ක්‍රමය
උම්බලකඩ කෑලි සිටින සේ කුඩුකර ගන්න. දියකිරි සහ සියලුම ද්‍රව්‍ය එයට දමා මිශ්‍ර කරන්න. ලුණු ඇඹුල් බලා ළිප තබන්න. හොඳින් තැම්බුණු පසුව මිටිකිරි දමා හොද්ද නටන තෙක් හැඳි ගාමින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හොදි තිබෙන සේ ළිපෙන් ඉවත් කරගන්න.