අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

බණ්ඩක්කා ග්‍රෑම් 250 යි
මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 01 යි
තුනපහ කුඩු තේ හැඳි 1/2 යි
කහ කුඩු තේ හැඳි 1/4 යි
රතුලූනු ගෙඩි කිහිපයක්
අමු මිරිස් කරල් 02 යි
කරපිංචා
උළුහාල් තේ හැඳි 1/2 යි
උම්බලකඩ කුඩු තේ හැඳි 01 යි
‍පොල්කිරි අවශ්‍ය පමණට
ලුණු ස්වල්පයක්
තෙම්පරාදුවට සෑහෙන තෙල් ස්වල්පයක්

සාදන ක්‍රමය
සෝදා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කපා ගන්න. ‍පොල්කිරි හැර අනෙක් සියලුම ද්‍රව්‍ය බණ්ඩක්කා කැබැලිවලට දමා හොඳින් අනන්න. බඳුනක් ළිප තබා තෙල් ටිකක් දමා රත්වෙන්නට හරින්න. රත්වූ විට බණ්ඩක්කා මිශ්‍රණය දමන්න. මඳ වේලාවක් කලවම් කරමින් බැදෙන්න හරින්න. හොඳින් බැදී තෙල් සිඳීගෙන එන විට ‍පොල්කිරි ටික දමා මඳ ගින්දරින් උයාගන්න. දෙහි ඇඹුල් ටිකක් මිශ්‍ර කරන්න.