අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
කරවල ග්‍රෑම් 250 යි
බි ලූනු ගෙඩි 02 යි
අමු මිරිස් කරල් 04 යි
මිරිස් කුඩු, ගොරකා, දෙහි යුෂ

සාදන ක්‍රමය
කරවල ලොකු කැබැලි කපා ගන්න. හොඳින් සෝදාගන්න. බඳුනක් ළිප තබා එයට තෙල් ටිකක් දමන්න. රත්වන විට කරවල හා දෙහි යුෂ හැර අනෙක් ද්‍රව්‍ය වන ලියාගත් අමු මිරිස්, ලූනු, මිරිස් කුඩු, ගොරකා යනාදිය එයට දමන්න. බැදෙන විට කරවලද දමා මඳ ගින්නේ පිසගන්න. ළිපෙන් ඉවත් කළ පසු දෙහි යුෂ එක් කරන්න.