ජපානය විසින් මෙරට සංවර්ධනය සදහා ලබාදෙන සියලුම ආධාර කිසිදු අවහිරතාවකින් තොරව අඛණ්ඩව ලබාදෙන බව ජපානය සහතික කර තිබේ.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය සරත් අමුණුගම මහතා පැවසුවේ ජපාන තානාපතිවරයා මේ බව තහවුරු කළ බවයි.

ඒ අනුව පෙර සැලසුම් කර තිබූ පරිදි ජපානය විසින් සියලුම ආධාර ලබාදීමට නියමිතය.

හිටපු අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා පවසා තිබුණේ ඔහු බලයෙන් පහකිරීමත් සමග ජපානය සහ ඇමෙරිකාව මෙරටට ලබාදීමට නියමිතව තිබූ ඩෝලර් බිලියනයකට අධික සංවර්ධන ආධාර මුදල් අත්හිටුවා ඇති බවයි.