නිරිත දෙසින් පවතිනන අඩුපීඩන කලාපය ක‍්‍රමයෙන් දිවයිනෙන් ඉවතට ගමන් කරද්දී ගිනිකොනදිිග බෙංගාල බොක්කේ වර්ධනය වන තවත් අඩුපීඩන තත්වයක් ගැන කාලගුණ විද්‍යාඥයින් අනතුරු අඟවා තිබේ.

ඉදිරි පැය 48ක කාලය තුළදී එ් පිළිබඳ සැළකිළිමත් වන ලෙස ධීවර හා නාවුක ප‍්‍රජාවට දන්වා සිටියි.

එ් පිළිබඳ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු නිවේදනය පහත දැක්වේ.


 

WWO18110809S copy