පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට සූදානම් වන බවට පැතිර යන අසත්‍ය ප්‍රචාර සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව අවධාරණය කරයි.

ඇතැම් සංවිධානාත්මක කණ්ඩායම් විසින් මෙම ප‍්‍රචාරය පැතිරවීමේ කටයුතු කරමින් සිටින බව එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියාසිටියි.