අද දිනයේදීත් අමාත්‍යවරුන් කිහිපදෙනෙකු ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ.

චමල් රාජපක්ෂ – සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ වෛද්‍ය අමාත්‍ය

එස්.බී. දිසානායක – මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍ය

පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි – ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
45538253_10156543753881327_3947161879457038336_o 45576538_10156543753916327_8196808066369323008_o