ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ නව සභාපති/අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස මනුල චමල් පෙරේරා මහතා පත්කර තිබේ.

ඒ ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසිනි.

මීට පෙර එම ධුරය හොබවනු ලැබුවේ රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා විසින් පත්කළ එරන්ද වැලිඅංගේ මහතායි.