මේ වන විට නිකුත් කර අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය අනුව කතානායකවරයාගේ උපදෙස් මත පාර්ලිමේන්තුවේ ආසන පැනවිම සහ අනෙකුත් කටයුතු සූදානම් කරන බව වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා සදහන් කලේය.

එළැඹෙන 14 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුව කැදවිමට නියමිතව ඇත.

එළැඹෙන 14 වැනිදා පැවැත්වෙන්නේ අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ තුන්වැනි සභාවාරය බවද ඒ මහතා සදහන් කලේය.

රන්මලී සෝමසිරි