නිවසක් යනු මිහිපිට ජීවත් වන ඕනෑම අයකුගේ ‍පොදු අවශ්‍යතාවකි. එහෙත් එම අවශ්‍යතාව ඉටු කර ගැනීමට යාමේදී විවිධ ගැටලුවලට මුහුණදීමට සිදුවන බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නැත. එයින් එක් ප්‍රධාන ගැටලුවක් වන්නේ මුදල්ය. අද පවතින ආර්ථික තත්ත්වය හමුවේ වැඩි දෙනකුට එකවර සම්පූර්ණයෙන් නිවසක් ගොඩනගා අවසන් කර ගැනීමට ඇති හැකියාව අඩුය. එබැවින් නිවසක් ගොඩනැගීමේදී අතට මුදල් ලැබෙන පරිදි පියවරෙන් පියවර නිවසක් ගොඩනගා ගත හැකි නම් එය මහත් අස්වැසිල්ලක් වනු ඇත.

ඒ අනුව මෙවර අපි ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන මෙම හුරුබුහුටි නිවස පියවරෙන් පියවරට ගොඩනගාගත හැකි ලෙස සැලසුම් කර ඇත.

මෙම නිවසේ වර්ග ප්‍රමාණය පර්චස් හතක බිම්කඩක වුවද ගොඩනගාගත හැකි ලෙස නිර්මාණය කර ඇත. මෙහි වම්පස බිත්තිය වම්පස මායිම මතම ඉදිකර ගත හැකි ලෙස නිර්මාණය කර ඇත්තේ වැඩි ඉඩකඩක් ගෙමිදුලකටත් ඉතිරි කර ගැනීමේ අටියෙනි.

පැන්ට්‍රියක්, නිදන කාමර දෙකක්, නාන කාමරය සහිත වැසිකිළියක්, කෑම කාමරය සහිත සාලයක් සහ මෙම කෑම කාමරය සහිත සාලය වටා දිවෙන විවෘත ආලින්දයකින්ද සමන්විත මෙම පුංචි නිවස ගොඩනැගීමේදී ඔබගේ අතේ ඇති මුදල අනුව පියවර තුනකින් එය ඉටු කර ගත හැකි ලෙස මෙම සැලසුම නිර්මාණය කර ඇත.

එනම් මෙහි පළමු පියවර ලෙස පැන්ට්‍රිය, නිදන කාමර දෙක සහ නාන කාමරය සහිත වැසිකිළිය පළමුව ඔබට ගොඩනගාගත හැකිය. එයට වෙනමම වහලයක්ද යොදා ැඅති බැවින් එම කොටස සම්පූර්ණයෙන් ගොඩනගා අවසන් කර ගත හැක. මෙහි දෙවන පියවර වශයෙන් කෑම කාමරය සහිත සාලය නිම කර ගත හැකිය. මෙහි අවසන් පියවර වශයෙන් විවෘත ආලින්දය ගොඩනගා ගත හැකිය. ඒ අනුව ඔබටත් නොදැනීම ඔබගේ සිහින නිවස සම්පූර්ණයෙන්ම ගොඩනගා අවසන් කර ගැනීමට පුළුවන.
sihina-vimana-new
සරලව නිර්මාණය කර ඇති මෙහි වහල සඳහා ඇස්බැස්ටෝස් තහඩුද, බිත්ති සඳහා සිමෙන්ති බ්ලොක් ගල්ද යොදා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත. එමෙන්ම මෙහි ඇති ජනෙල්, දොර උළුවහු සඳහා ලී වෙනුවට පෙරසවි කොන්ක්‍රීට් උපාංග යොදා ගැනීම තුළින් නිවසට වැයවෙන මුදල අඩු කර ගත හැකිය.

මුළු දිග අඩි 33ක්ද මුළු පළල අඩි 38යි අඟල් 3ක්ද වන මෙම නිවසේ මුළු වර්ගඵලය වර්ග අඩි 1063කි.
පුංචි පවුලකට හොඳින් ගැළපෙන මෙම සුන්දර නිවස රුපියල් ලක්ෂ 29ක් වැනි මුදලකට ඔබටද ගොඩනගාගත හැකිය.

Untitled-9