අතක් පරීක්ෂා කිරීමේදී අතෙහි පවතින තල තුන පිළිබ`ද සැලකිලිමත් විය යුතු වනවා. මේ හරහා පුද්ගලයකුගේ ජීවිතයේ විවිධ වෙනස්කම් පිළිබ`ද කාරණා පිළිබිඹු කරනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත් විට තමන්ගේ මානසික ස්වභාවය පවතින්නේ කුමනාකාරයෙන්ද යන්න මෙන්ම තමන්ගේ කටයුතු කුමන පරාසයක් තුළ සිදුකරගෙන යනවාද යන්න මෙම තල තුන මගින් අර්ථ දැක්විය හැකි වෙනවා. විශේෂයෙන් පුද්ගලයාගේ ප‍්‍රායෝගික ස්වභාවය මේ තුළින් විස්තර කිරීමට පුළුවන්. රූපයෙන් දක්වා ඇති ආකාරයට අතෙහි තල තුන පැහැදිලිවම වෙන් කර ගැනීමට  ඕනෑම අයෙකුට පුළුවන්. kasun-samarakon

මෙහි රෝම ඉලක්කමෙන් අංක 1න් දක්වා තිබෙන්නේ මානසික තලයයි. මෙම කොටසට ඇ`ගිලි අග කොටසේ සිට ඉහළට පිහිටි ඇ`ගිලි අයත් වෙනවා. ඇ`ගිලි ඉහළට වර්ධනය වූ පුද්ගලයන් හෙවත් මෙම කොටසේ වැඞීම හරහා පිළිබිඹු කරන්නේ තමන් වඩාත් අධ්‍යාපන කටයුතුවලට සහ අනෙකුත් ශාස්ත‍්‍රීය කටයුතුවලට සම්බන්ධ කටයුතුවලට වැඩි නැඹුරුවක් පවතින බවයි. ඇතැම් පුද්ගලයන්ගේ මෙම ඇ`ගිලි නැමුණු ස්වභාවයක් ගන්නවා. එසේ වූ විට එම පුද්ගලයින් ආගම සහ දර්ශනය වැනි විෂයයන් ගැඹුරින් හදාරන බව පෙන්නුම් කරනවා. නමුත් එසේ දිගු සුලැ`ගිල්ල නැවී පැවතීම හරහා පෙන්නුම් කරන්නේ තමන්ට සන්නිවේදන කටයුතුවලදී ගැටලූ ඇති වන බවයි. මොවුන් වඩාත් හො`ද උපදේශකයන් බවට පත්වනවා වගේම මනෝ විද්‍යාව මෙන්ම අනෙකුත් දර්ශනයට සම්බන්ධ විද්‍යාවන් හැදෑරීමට කටයුතු කරනවා.

රෝම ඉලක්කමේ අංක දෙකෙන් දක්වා ඇත්තේ භෞතික තලයයි. මෙම තලය චන්ද්‍ර මණ්ඩලයේ සිට සිකුරු මණ්ඩලය දක්වා ගමන් කරනවා. මෙම ප‍්‍රදේශය පුද්ගලයාගේ භෞතික තත්ත්වයන් නිරූපණය කරනවා. මෙම ප‍්‍රදේශය වර්ධනය වූ පුද්ගලයන් වඩාත් ප‍්‍රායෝගිකව කටයුතු කිරීමට උත්සාහ කරනවා. එමෙන්ම ඔවුන්ට තමන්ගේ එදිනෙදා කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වැඩි උනන්දුවක් පවතින බව පෙන්නුම් කරනවා. ඔවුන් වැඩි දෙනෙක් ප‍්‍රසිද්ධිය සහ සමාජ පිළිගැනීම පසුපස ගමන් කරන බව පෙන්නුම් කරනවා. මේ නිසා ඇතැම් අවස්ථාවලදී ප‍්‍රායෝගික නොවන කටයුතුවල පවා මොවුන් යෙදීමට ඉඩකඩ පවතිනවා.

රෝම ඉලක්කමෙන් අංක තුන ලෙස සටහන් වන්නේ ‘බැසල්‘ (ඊ්ී්ඛ* කලාපයයි. මෙම කලාපය හ`දුන්වන්නේ වඩාත් ගැටලූ සහගත ප‍්‍රදේශය වශයෙනුයි. විශේෂයෙන් මෙම ප‍්‍රදේශය වර්ධනය වූ පුද්ගලයන්ගෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ වඩාත් රළු ස්වභාවයක්. ඔවුන් ඇතැම් අවස්ථාවලදී ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන්ට මෙන්ම වෙනත් සමාජය තුළ ගැටුම් ඇතිවන ක‍්‍රියාවන්ට පවා දායකවීමේ හැකියාව පෙන්නුම් කරනවා. මේ නිසා මොවුන් සමග ගනුදෙනු කරද්දී වඩාත් ඉවසීමෙන් කටයුතු කිරීමට වග බලා ගත යුතු වනවා.

කෙනෙකුගේ අතක් පරීක්ෂා කිරීමේදී මෙම තල තුන පිළිබ`දවද අවධානය යොමු කළ යුතු වනවා.
(රූප සටහන – INSTANT PALMISTRY  – Dr. M. Kattakar කෘතියෙන්)