සිකුරුගේ ග‍්‍රහ බලය වැඩි කර ගැනීමටත් යම් සිකුරු අපල ඇත්නම් ඒවායින් බේරීමටත් පහත සඳහන් සිකුරු යන්ත‍්‍රය ඉතාමත් යහපත් වනු ඇත.

සිකුරු මහ දසාව වර්ෂ 20ක් තිබෙන නමුත් එහි අසුබ අතුරු දසාවලදී අසුබ පල දෙන බැවින් සිකුරු සුබයෙක් බවට පත්කර ගත යුතුය. ඒ සඳහා සිකුරු යන්ත‍්‍රය සුදුසුය. සිකුරු මහ දසාවේ රවි අන්තරය, රාහු අන්තරය, ශනි අන්තරය, කේතු අන්තරය අසුබ පල දේ. මානසික කරදර, ලෙඩ රෝග, මවුපියන්ගේ සමීප නෑයකුට විපත්, වස විස ශරීරගත වීම්, වාත රෝග, චර්ම රෝග, ¥ දරුවන්ට හා බිරියට රෝග පීඩා හට ගනී. මේ තත්ත්වය දුරු කර ගැනීමට සිකුරු යන්ත‍්‍රය පැලඳීම යෝග්‍යය. කේන්දරයේ උත්පත්ති ග‍්‍රහ පිහිටීම අනුව 6 වැනි රාශිය 12 වැනි රාශිය අසුබ පල ගෙන දේ. සතුරු කරදර, ආහාර විෂවීම්, අක්ෂි ආබාධ ඇති වේ. මේ තත්ත්ව දුරු කර සිකුරු ආශීර්වාදයක් බවට පත්කර ගැනීම ඉතා ප‍්‍රයෝජනවත්ය.

සුදුසු කල විවාහය යොදා දීමටත්, ආදරය පේ‍්‍රමය තහවුරු වීමටත්, ලිංගාශ‍්‍රිත රෝග දුරු වීමටත්, ජනන ශක්තිය වැඩි වීමටත්, ආකර්ෂණීය පෙනුමක් ලැබීමටත්, ව්‍යාපාර හා ධන සම්පත් දියුණුවටත්, සෞන්දර්යාත්මක දියුණුවටත් සිකුරු යන්ත‍්‍රය ඉතා යෝග්‍යය. සිකුරු යන්ත‍්‍රය තඹ රිදී හෝ රත්තරනින් තනාගත හැක. එය ගෙලෙහි පලඳින පැන්ඩනයක් ලෙසින්ද, ඇඟිල්ලේ පලඳින මුද්දක් ලෙසින්ද තනාගත හැකියි.

සමචතුරශ‍්‍රය තුළ ඇති කොටු 9හි අංක සඳහන් කරන්න. මෙය එම්බෝස් කර ගත හැකියි. මෙම ආකෘතිය පෙන්ඩනයට හෝ මුද්දට ඇතුළත් කරන්න. සුබ හෝරාවක් යෙදෙන පුර පක්ෂයේ සිකුරාදා දිනක පූජා තබා සිකුරු යන්ත‍්‍රය ජප කර සිකුරාදාවක පලඳින්න. පස් මුළු සහිත පූජා මණ්ඩපය සකස් කරගන්න. එහි සිකුරු ග‍්‍රහ රූපය තබන්න. සිකුරුට සුදු මල් හා සුදු නෙළුම් මල් තබන්න. දිසාව බස්නාහිර වේ. සුදු හඳුන් ආලේපන හා සුදු හඳුන් දුම් දෙන්න. තවද බෙලි පත‍්‍ර හා බෙලි පලයෙහි දුම් දීමද සුදුසුය. සිකුරු ග‍්‍රහ පූජාව ලෙස ගිතෙල් මිශ‍්‍ර කිරි බතක් පුදන්න.

සිකුරුට අධිපති දෙවියා ඊශ්වර දෙවි`දුන්  වන බැවින් ඊශ්වර දෙවියන්ගේ රූපයක්ද, පාර්වතී දේවියගේ රූපයක්ද තබන්න. ඒ සමගම සිකුරු ග‍්‍රහ දෙවියන්ගේ රූපයක්ද තබන්න. මේ තිදෙනාට එළඟිතෙල් පහන් 3ක් තබන්න. මෙහි ජප වාරය 1,110ක් වේ. පහන් තැබීම ගිනිකොන දිසාව බලා කරන්න.

සිකුරු බීජ මන්ත‍්‍රය
ඕං ශුම් ශුක‍්‍රාය නමහා

සිකුරු ග‍්‍රහ ජප මන්ත‍්‍රය
ඕං දං ද්‍රීං ද්‍රෟං ස ශුක‍්‍රාය නම

සිකුරු ගයත‍්‍රී මන්ත‍්‍රය

අශ්ව ධ්වජාය විද්මහේ
ධනුර් හස්තාය ධීමහී
කන්නෝ ශුක‍්‍ර- ප‍්‍රවෝදයාන්

සිකුරු ධ්‍යාන මන්ත‍්‍රය
හිම කුන්ද මෘණා ලාභං
දෛත්‍යානාං පරමං ගුරුං
සර්ව ශාස්ත‍්‍ර පුවක්තාරං
භාර්ගීවං ප‍්‍රණමා ව්‍යහම්

පූර්ව ආත්මයන්වල අප විසින් සිදු කළ අකුසල කර්මයන් යටපත් කර අහෝසි කිරීමේ අති මහත් වූ මහ`ගු ශක්තියක් අප පිරිත් පොතේ එන සෙත් පිරිත් තුළ ගැබ්ව ඇත. ඒ අනුව මෙම පිරිත 1008 වාරයක් තැඹිලි තෙල් සුරයකට ජප කිරීම ඉතාම යහපත් වනු ඇත. කුජ දෝෂ, ශනි මංගල දෝෂ, ඇතුළු සියලූ විවාහ ප‍්‍රමාද දෝෂ දුරු කිරීමේ ශක්තියක් අති ප‍්‍රබල දස දිසා පිරිත හෙවත් චූල ජිනපඤ්ජර පිරිත තුළ පවතීි.

පහත සඳහන් ආකාරයට ඔබත් මෙම අති ප‍්‍රබල දස දිසා පිරිත හෙවත් චූල ජිනපඤ්ජර පිරිත තැඹිලි තෙල්වලට මතුරා ජප කොට සුරයක බහා භාවිත කර සහනය සලසා ගන්න.

ගව, සූකර ඇතුළු සියලූ මස් මාංශ කෑමෙන් හා මත් පැන්, දුම් වැටි පානයෙන් මිදී පස් පවින් වැලකී, ධාර්මික දිවි පෙවතක් ගත කරමින් පංචශීල ප‍්‍රතිපදාවේ පිහිටා සිට තමා පදිංචි ස්ථානයේ දිනපතා උදේ හෝ සවස වෙන් කරගත් වේලාවක් තුළ බුදුරජාණන් වහන්සේට මල්, පහන් සුවඳ දුම් හා ගිලන් පස තබා තෙරුවන් නමදින්න. ඉන් අනතුරුව මේ සමඟ ඇති ිඅති ප‍්‍රබල දස දිසා පිරිත හෙවත් චූල ජිනපඤ්ජර පිරිත බුදුරජාණන් වහන්සේ වන්දනා කරන විට කියන්න.
sampath-s-kalpage-1
ඉහත අසුබ දෝෂ ඇතිව විවාහය නිසි කලට සිදු නොවූ හා විවාහ වූ අය අතර ඇති විවාහ බාධා හා  අසුබ සම්බන්ධතා ඇතිව දැනටමත් විිවාහ වී සිටීනම් හෝ පේ‍්‍රම සම්බන්ධතාවක් පවතී නම් එම අය ස`දහා නිසියාකාරව පහත සඳහන් අති ප‍්‍රබල නිවැරදි ප‍්‍රතිඵල සහිත චූල ඡුිනපක්‍ද්ජර පිරිතෙන් 1907 (යන්ත‍්‍රය* වතාවක් සුදු හ`දුන් තෙල් හෝ රන් තැඹිලි තෙලින් ජපකර පැල`දිය යුතුය. එම ක‍්‍රමය අනුගමනය කිරීම තුළින්  95% පමණ ආරක්‍ෂාව හා විවාහ ප‍්‍රශ්න සඳහා නිසි සාර්ථක ප‍්‍රතිඵල  ලැබෙනු ඇත. මෙය අප අත්දුටු ප‍්‍රතිකර්මයකි.

දස දිසා පිරිත හෙවත් චූල ජිනපඤ්ජර පිරිත.

දිසාසු දස භාගෙසු ඨිතා බුද්ධානු භාවතො වෙරපිඅන්තරායාපි  විනස්සන්තිි
අසෙසතො එවමාදි ගුණොපෙතං    පිරිත්තං තං භණාමහෙ පදුමුත්තරෝ පුරත්ථිමායං අග්ගිම්හිචෙච රෙවතො දක්ඛිණො කස්සපො බුද්ධො     නෙරුතෙ ච සුමංගලො

පච්ඡුිමෙ ච සිඛි බුද්ධො    වායව්‍යා මෙධංකරො උත්තරො පියදස්සී ච ඊසානෙ දීපංකරොපථව්‍යා කකුසන්ධො ච    අකාසෙ සරණංකරො අචිචන්තරායා සබ්බේ තේ සොක රොග භයාපි ච

විනස්සංතු සදා තුය්යං සබ්බ්රියා පථෙසු ච     යක්ඛාදී දෙවතාභී ච රාඡු චොරාරි අග්ගිහි අමුනුස්සෙහි සබ්බෙහි     තිරච්ඡුාන ගතෙහි ච ඡුාතා උපද්දවා සබ්බේ විනස්සන්තු අසෙසතො සිරස්මි තෙ බුද්ධ සෙට්ඨො සාරිපුත්තො ච දක්ඛිණෙ වාමයංසෙ  මොග්ගල්ලානොතෙ පුරතො පිටකත්තයං

පචඡුිමෙ තව ආනන්දෝ    චතුද්දිසා ඛිණාසවා සමන්තා ලොකපාලා ච ඉන්දදෙවො ච බ‍්‍රහ්ම ච එතෙසං ආනුභාවෙන සම්බූපද්දවුපද්දවා අනෙකා අන්තරායාපි විනස්සන්තු අසේසතො

ඉහත සඳහන් පිරිත කියන විට තමාට කියන විටට  (මේ* යන්නත් අන් අයට කියන විට යන්නත් යොදා කියවිය යුතුය.
අපල හා සපල හා කාලය නිවැරදිව හ`දුනා ගෙන ඔබත් නිවැරදිව යන්ත‍්‍ර, මන්ත‍්‍ර, වජ‍්‍ර ඇතුළු යන්ත‍්‍ර රත්නයන් භාවිත කිරීම යහ