ඔබේ ජීවිතයේ ඉරණම තීන්දු කරන මෙවර අ.පො.ස සා.පෙළ විභාගය උසස් ලෙස සමත් වීමට අත දෙමින් ප‍්‍රබල සෙත් කවි මාලාවක් ඔබ වෙනුවෙන්ම සකස් කර ඇත. යහගුණ පිළිවෙතින් සම්පූර්ණ අයෙක් නම් ඔබට මෙයින් පිහිට ලැබෙනු නිසැකය. 2018 නොවැම්බර් මස පුර පක්‍ෂයේ (පෝයට පෙර* දින 07 ක් මස් මාංසවලින් කිළිකුණුවලින් ඈත්ව මෙම සෙත් කවි මාලාව භාවිත කළ හැකි නම් එපමණයි කළ යුත්තේ.

ඔබ දින 07ක් පන්සලට ගොස් පළමුව තෙරුවන් නමැද බුද්ධ පූජා පවත්වා දෙවියන්ට පිං දෙන්න. පින් දී අවසානයේ මෙම ගාථාවත් ගායනා කරන්න. පළමු දින පමණක් දේව නාම 03 ටම  පූජා වට්ටි තබන්න. ප‍්‍රතිඵල ලැබූ පසු ඉටු කළ හැකි ලෙසට භාරයක් අවසාන දින ගැට ගසන්න.

ආකාසට්ඨාච …..
එත්තාවතාච අම්මේහි …..
අස්මිං විහාර ඝර පබ්බත රුක්ඛ ගාමෙ …

ශුද්ධ කිහිරැුළි සමන් බොක්සැල් විභීෂණ සිව් රඡු නිති සිද්ධ මහ බඹු ශක‍්‍ර ඉසිවර කතරගම දෙවියනුත් තෙද ඇති සිද්ධ පත්තිනි දොළහ දෙවියෝ භද්‍රකාලී දේව ගණපති සිද්ධ සිරිලක මෙහැම දෙවියෝ මෙමට ආසිරි දිගා දෙන් නිති.

සම්බුද්ධ ශාසන වරං යති පුඞගව`ක්‍ද්ච
සම්පාලනාය පටිලද්ද වරෝ මහිද්ධි
පු`ක්‍ද්`ක්‍දානි මානි අනුමෝදිය වාසු දෙවො
පාලේතු මං සතත සාත හිතා වහන්තු

සම්බුද්ධ ශාසන වරං ඉධරෝහණස්මිං
සම්පාලනාය ජින දන්ත වරෝ මහිද්ධි
පු`ක්‍ද්`ක්‍දානු මොදිය සලාතන දෙව රාඡුා
පාලේතු මං සතත සාත හිතා වහන්තු

පළමුව විෂ්ණු දෙවිඳුන්ටත්, දෙවනුව කතරගම දෙවිඳුන්ටත්, ගණ දෙවිඳුන්ටත් පූජා වට්ටි තබා නිවැරදිව ගායනා කළ හැකි පිරිසිදු පිළිවෙතින් සපිරි අයකු ලවා සෙත් කවි ගායනා කරවන්න. විෂ්ණු දෙවිඳුන්ට මදුරුතලා පත‍්‍ර මත, කතරගම දෙවිදුන්ට අඹ පත‍්‍ර මතද ගණ දෙවි`දුන්ට කෙසෙල් පත‍්‍ර මතද පූජා තැබීම සුදුසුය. රාතී‍්‍ර හෝ උදෑසන 6.00 – 8.24 කාලය මේ ස`දහා සුදුසු වේ. ඉන් පසුවද විභාගයට පෙරද ඔබට ලැබෙන ඉඩකඩ අනුව දින 3ක් නැවත තෙරුවන් පුදා සෙත් කවි ගායනා කරවීමද සුදුසුය.

ප‍්‍රවීණ සෙත්කවි රචිකා,
ආචාරිනි ගම්මන්පිල,
චිත‍්‍රා මාලනී ජයකොඩිx
පූජ්‍ය ඉළිබේ ධම්මාලංකාර නාහිමි මාවත,
ගම්මන්පිල, බණ්ඩාරගම
Untitled-3