පොල්ගහවෙල සිට මහව දක්වා ලබන වසරේදී ද්විත්ව දුම්රිය මාර්ගයක් ඉදි කිරීමට අවධානය යොමු වී තිබේ.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ නව සාමාන්‍යාධිකාරි ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා මේ බව පැවසුවේ කුරුණෑගල දුම්රිය ස්ථානයේ පැවැති පිළිගැනීමේ උත්සවයකට එක්වෙමිනි.

ඊට අමතරව කුරුණෑගල සිට කොළඹට කාර්යාල දුම්රියක් අාරම්භ කිරීම සදහා නව බලවේග කට්ටලයක් ඉතා නුදුරේදී ලබාදෙන බවද ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා පැවැසීය.