ලංකා ගුරුසේවා සංගමය හෙට පස්වරු 1ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිසම වෙත පැමිණිල්ලක් කිරීමට නියමිත ය.

දිරායාමට ආසන්න පාසල් නිල ඇඳුම් රෙදි සඳහා අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා විසින් මහභාණ්ඩාගාරයෙන් රු. මිලියන 2372ක් ගෙවීමට උත්සහ ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මෙම පැමිණිල්ල කරන බව ලංකා ගුරු සේවා සංගමය පැවැසීය.