බන්ධනාගාර සඳහා විශේෂ කාර්ය බළකා අද සිට යෙදවෙන බව වාර්තා වේ.

මුල් අදියර යටතේ අද විශේෂ කාර්ය බළකා සෙබළුන් 300ක් යෙදවෙන අතර වැලිකඩ හා මැගසින් බන්ධනාගාර සඳහා සෙබළුන් 200ක් යෙදවීමට නියමිතය.

තවත් 100ක් අඟුණකොළපැළැස්ස බන්ධනාගාරයට යෙදවීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

බන්ධනාගාර තුළට නීතිවිරෝධී ද්‍රව්‍ය ඇතුළුවීම වැළැක්වීම, ආරක්ෂාව තර කිරීම හා වෙනත් නීතිවිරෝධී කි‍්‍රයා වැළැක්වීම මෙම තීරණයට හේතු වූ බව විෂය භාර අමාත්‍යාංශය ප‍්‍රකාශ කර තිබුණි.