ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, යහපාලන ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්වීමට පියවර ගතහොත් වහාම එම පක්ෂයෙන් ඉවත්ව එක්සත්  ජාතික පක්ෂයට එක්වීම සඳහා ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප‍්‍රධාන නිලතල දරන අමාත්‍යවරු කිහිපදෙනෙක් මේ වනවිට සැලසුම් කරමින් සිටී.

ඒ අනුව එම අමාත්‍යවරු මේ සම්බන්ධව දැනටමත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමග සාකච්ජා ආරම්භ කර ඇති බව ශ‍්‍රීලනිප ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත‍්‍රීවරයකු රිවිර ඉරිදා සංග‍්‍රහයට අනාවරණය කළේය.

ශ‍්‍රීලනිපය ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වුවහොත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තනි ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට අවශ්‍ය සහාය ලබාදීම මෙම ශ‍්‍රීලනිප අමාත්‍යවරුන්ගේ අරමුණ වන බවද ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත‍්‍රීවරයා පැවසීය.

තම සැලසුම් සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා මේ වන විට මෙම අමාත්‍යවරු ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය දුර්වල කිරීමේ මෙහෙයුමද ආරම්භ කර ඇති බව ශ‍්‍රීලනිප ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත‍්‍රීවරයා වැඩිදුරටත්  පැවසීය.

පැතුම් වික්‍රමරත්න