රනිල කු‍ලේ ශාකයක් වන දඹල,  ‍ප්‍රෝටීන් අධික ආහාරයක් ලෙස හඳුන්වා දිය හැකිය. මාංශ  ආහාරයන් තුළ ‍ප්‍රෝටීන් අධිකව පවතින බැවින් ඒවා ආහාරයට ගැනීමෙන් ශරීරයට අවශ්‍ය ‍ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය ලබා ගත හැකිය. එහෙත් මාංශ ආහාරයන්  නොගන්නා පුද්ගලයින්ට ශරීරයට අවශ්‍ය ‍ප්‍රෝටීන් ලබා ගැනීම සඳහා ‍ප්‍රෝටීන් අධිකව පවතින දඹල ආහාරයට ගත හැකිය. ශරීරයේ වර්ධනයට ‍ප්‍රෝටීන් අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් වන්නා සේ. එය මාංශ හෝ ශාක ආහාරයන් මගින් ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වන්නේය.

දඹල ග්‍රෑම් 100ක අන්තර්ගතව  ‍ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 33කි. ඒ අනුව ආහාර වේලකට දඹල ග්‍රෑම් 100ක ප්‍රමාණයක් ආහාරයට ගන්නා පුද්ගලයකුට ‍ප්‍රෝටීන් ග්‍රෑම් 33ක් ශරීරයට එකතු කර ගත හැකිය. එසේම බත් පිඟානකින් ‍ප්‍රෝටීන් ග්‍රෑම් 50ක් එකතු කර ගත හැකිය. මේ අනුව මාංශ ආහාර නොගන්නා පුද්ගලයින්ට අවශ්‍ය ‍ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය දඹල ව්‍යංජනයකින් හා බත් පිඟානකින් ලබා ගත හැකිය.

දඹල වර්ධක ආහාරයක් ලෙස හඳුන්වා දිය හැකි අතර ළමයින්ගේ ශරීර වර්ධනයට හේතුවක් වන්නේය. කුඩා දරුවන්ගේ මාංශ පේශී නිසි ලෙස වර්ධනය කර ලීමට හා ඒවා නිරෝගීව මනාව පවත්වාගෙන යාමට ‍ප්‍රෝටීන් බහුල ආහාරයක් වන  දඹල වැදගත් වන්නේය.  විශේෂයෙන් දඹල ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණයෙන් යුක්ත වන බැවින් අභ්‍යන්තර රුධිරවාහිනී ආරක්ෂා කර වීමට ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණය හේතු වේ. මෙම ආරක්ෂා වීම මගින් රුධිරවාහිනිවල රුධිර ගමනාගමනයට අපහසුවක් ඇති නොවන බැවින් රුධිර කැටි සිරවීම් ඇති නොවන බැවින් හෘදයාබාධ ඇති වීමේ අවදානම අවම කර ගත හැකිය. එසේම රුධිරවාහිනී නිරෝගී වීම මගින් ආඝාතය හෙවත් අංශභාග රෝගී තත්ත්වයන් වුවද මැඬ පවත්වා ගැනීමට හැකි වන්නේය.shanthi

කුඩා දරුවන්ගේ ආහාරයට දඹල වැඩි වශයෙන් එකතු කර ගත හැකි නම්  ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ශක්තිමත් කර ගැනීමට හැකි වන්නේය. එම හේතුවෙන් රෝගවලින් ආරක්ෂා වීමේ හැකියාව ශරීරය තුළ නිර්මාණය වීම නිතැතින්ම සිදු වන්නේය.

තවද දඹල කෙඳි බහුල ආහාරයක් වන බැවින් බඩවැල් තුළ හටගන්නා පිළිකාමය තත්ත්වයන් මගහරවා ගත හැකි වන අතරම මලබද්ධය අවම කර ගැනීමට හැකියාව පවතින්නේය.  එසේම බඩවැල්වල නිරෝගීභාවය ආරක්ෂා වීම හේතුවෙන් ආන්ත්‍රීක රෝග ගණනාවකින් අත් මිදීමේ හැකියාව පවතින්නේය.

දඹල ඇටවල පවතින ‍ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණයන් ද ශරීරයේ වර්ධනයට හේතුවේ. පියළි ඇට ආහාරයට ගැනීමෙන් ද ශරීරයට අවශ්‍ය ‍ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය නිසි ලෙස ලබා ගත හැකිය.

තවද දඹල කොළ වුවද ව්‍යංජනයට ගත හැකිය. එමගින්ද සිරුරට අවශ්‍ය ‍ප්‍රෝටීන් නිසි ලෙස ලබා ගත හැකි වන්නේය.
දඹල මැල්ලුමක් ලෙස, සම්බෝලයක් ලෙස , ආහාරයට එකතු කර ගත හැකිය. එසේම තෙලට හා  කිරට වුවද පිස ගත හැකි රසවත් ව්‍යංජනයකි. කෙසේ නමුත් දඹල සම්බෝලය අමුවෙන් ආහාරයට ගැනීම  වඩාත් ගුණදායක වන්නේය.

ශි‍්‍රයානි විජේසිංහ

Untitled-4