මෙම සුන්දර නිවස පර්චස් 15 වර්ග ප්‍රමාණයක ඉඩමක වුවද ගොඩනගා ගත හැකිය. එනමුත් මෙවැනි නිවසක් ගොඩනැගීමේදී සුන්දර ගෙවත්තකටත් හිමිකම් කිව හැකි තරමක් විශාල ඉඩමක් තෝරා ගැනීම තුළින් නිවසට වැඩි වටිනාකමක් ලැබේ.

ගබඩා කාමරයක්, මුළුතැන්ගෙයක්, එකිනෙකට විවෘත වන ලෙස නිර්මාණය කළ පැන්ට්‍රියක්, සාලයක් සහ කෑම කාමරයක්ද, නාන කාමරයක් සහිත වැසිකිළියකින් සමන්විත ප්‍රධාන නිදන කාමරයක්, නිදන කාමර දෙකක්, ‍පොදුවේ භාවිත කළ හැකි නාන කාමරය සහිත වැසිකිළියක්, සේවක වැසිකිළියක්, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා වෙන්කළ කාමරයක්, විවෘත ආලින්දයක් සහ එකවර වාහන දෙකක් ගාල් කළ හැකි රථ ගාලකින්ද සමන්විතය.

මෙම නිවසෙහි හොඳින් ඉඩකඩ ඇති සාලයක් හා එම සාලයට විවෘත වන ලෙස සහ සාලයට වඩා අඟල් 6ක් උසින් පිහිටන ලෙස සැකසූ කෑම කාමරයක් ඇති අතර නිවසේ පැන්ට්‍රියද මෙම සාලයට හා කෑම කාමරයට විවෘත වන ලෙස නිර්මාණය කර ඇත. මෙමගින් නිවස ඇතුළත ‘හිරවුණු’ ස්වභාවය පහ වී නිදහස් බවක් ලැබි ඇත. තවද මෙම නිවසෙහි කාමරවලට වැඩි වශයෙන් යොදා ඇත්තේ දොරක් ලෙසටද භාවිත කළ හැකි විශාල ජනේලය (Fresh Window) සාමාන්‍ය නිවසක බිත්තිවලට වඩා මෙම නිවසේ බිත්ති තරමක් උසින් වැඩිවන ලෙස නිර්මාණය කර ඇත. මෙමගින් නැවුම් වාතය හොඳින් නිවස ඇතුළත සංසරණය වීම සිදුවන අතර නිවසට නිදහස් බවක්ද ලැබි ඇත.

නිවසට ඇතුළු වීමේ දොර තරමක් විශාලව නිර්මාණය කර ඇත. මෙම දොරට හා සාලයෙහි (Fresh Window) එකට ඉහළින් විවෘත කළ නොහැකි ජනේල දෙකක් යොදා ඇත. මෙය යෙදීමෙන් නිවසෙහි ඉදිරිපස පෙනුමට වැඩි අලංකාරත්වයක් ගෙන දී ඇති අතර සාලයට අමතර ස්වාභාවික ආලෝකයක්ද ලැබි ඇත.

නිවසට සුන්දරත්වයක් මෙන්ම ගාම්භීරත්වයක්ද එක් කිරීමේ අරමුණින් විසිතුරු කණු 8ක් රථගාලට හා විවෘත ආලින්දයට යොදා ඇත.

‍පොදු නාන කාමරය සහිත වැසිකිළියට ඉහළින් නිවසේ ජල ටැංකිය නිර්මාණය කර ඇති අතර එයට වෙනමම වහලයක් යොදා අලංකාරවත් කර ඇත.

විවිධ හැඩතලවලින් අලංකාරවත් වන මෙහි වහල සඳහා ඇස්බැස්ටෝස් තහඩුද, බිත්ති සඳහා සිමෙන්ති බ්ලොක් ගල්ද උපයෝගි කර ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත.

මුළු දිග අඩි 55ක්ද, මුළු පළල අඩි 46යි අඟල් 2ක්ද වන මෙම නිවසෙහි මුළු වර්ගඵලය වර්ග අඩි 2305කි.
සාමාන්‍ය පවුලකට හොඳින් ජීවත් වීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය අංග ඇතුළත් මෙම සුන්දර නිවස රුපියල් ලක්ෂ 65ක් වැනි මුදලක් වැයකොට ඔබටද ගොඩනගා ගත හැකිය.