ජනප‍්‍රිය ගායන ශිල්පි, අභාවප‍්‍රාප්ත රොනී ලීච්ගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීම සදහා අද පස්වරු 6.30 සිට ජනතාවට අවස්ථාව හිමිවේ.

බොරැල්ල ජයරත්න මල්ශාලාවේදී තබා ඇති දේහයට අද රාත‍්‍රි 10 දක්වාත් හෙට පෙරවරු 8 සිට පස්වරු 2 දක්වාත් අවසන් ගෞරව දැක්විය හැකිය.