අරාබි මුහුද දෙසින් ලූබාන් සුළිකුණාටුවේ බලපෑම තරමක් පහව යමින් පවතිද්දී බෙංගාල බොක්ක මුහුදේ ටිට්ලි සුළි කුණාටුව ති‍්‍රකුණාමලයට කිලෝමීටර් 1050ක් දුරින් වර්ධනය වන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එය ඉදිරි පැය 24 තුළදී චණ්ඩ සුළිකුණාටුවක් දක්වා වර්ධනය වී දිවයිනෙන් ඉවතට වයඹ දෙසට ගමන් කරන බව කාලගුණ විද්‍යාඥයෝ අනාවැකි පළකරති.

එම සුළි කුණාටුව තවදුරටත් වර්ධනය වන බැවින් එහි සිට කිලෝමීටර් 100ක් 200ත් අතර ප‍්‍රදේශය ඉතා තද වැසි මුහුද රළුවීම් හා තද සුළං ඇතිවන බවට අනතුරු අඟවා ඇත.

ලූබාන් සුළි කුණාටුව කොළඹට කිලෝමීටර් 2500ක් දුරින් ස්ථානගතව දිවයිනෙන් තවදුරටත් ඉවතට යමින් පවතී.