දින කිහිපයක් තිස්සේ පැවැති අඛණ්ඩ වර්ෂාව හේතුවෙන් ඊයේ වනවිට පුද්ගලයන් 9 දෙනකු මියගොස් තිබේ.

ජාතික ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පැවසුවේ පවුල් 17769ක පුද්ගලයින් 71100දෙනකුට වර්ෂාවෙන් අයහපත් බලපෑම් එල්ල වී පීඩාවට පත්ව ඇති බවයි.

අවදානම් ස්ථානවලින් ඉවත් කෙරුණු ජනතාව සුබසාධන මධ්‍යස්ථාන 35ක රඳවා ඇත.

එහි 15603 දෙනකු පමණ රඳවා සහන සලසන බව ජාතික අපදා මධ්‍යස්ථානය වැඩිදුරටත් පැවැසීය.