රජරට විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨාධිපති සහ දෙපාර්තමේන්තු 14හිම අංශ ප‍්‍රධානීහු එකවර ඉල්ලා අස් වී තිබේ.
එ් උපකුලපති මහාචාර්ය රංජිත් විජේවර්ධන මහතා අනුගමනය කරන අත්තනෝමතික ක‍්‍රියාකලාපයට විරෝධය දක්වමිනි.

වෛද්‍ය පීඨයේ සිටිය යුතු ආචාර්ය සංඛ්‍යාවෙන් 1/3 ක පිරිසක් සිටියදීත් අඛණ්ඩව අධ්‍යයන කටයුතු සිදුකරගෙන යද්දී ඒ පිළිබඳව කිසිදු ඇගයීමක් නොකර ආචාර්යවරුන්ට ලබාදුන් ”රඳවා ගැනීමේ දීමනාව” කිසිදු පුර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව නවතා දැමීම නිසා ආචාර්යවරු මේ තීරණයට එළැඹ ඇත.

2006 වසරේ ආරම්භ කළ රජරට වෛද්‍ය පීඨයෙන් මේ වනවිට ඵඊඊී උපාධිධාරීහු 1200 උපාධිය ලබා ඇත.

ශ‍්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ ආචාර්යවරුන් උපකුලපතිවරයෙක්ට එරෙහිව මෙවන් තීරණයකට එළඹ ඇත්තේ පළමු වතාවටය.

ආචාර්යවරුන්ගේ මේ තීරණය නිසා සඳුදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ වෛද්‍ය පීඨ අවසන් වසර විභාගය පැවැත්වීමට නොහැකි තත්වයක් උද්ගතව ඇති අතර එය ලබන වසරේ වෛද්‍යවරුන්ට සීමාවාසික පත්වීම් ලබා දීමට ද ඍජුව බලපායි.