කලාකරුවන්ගේ සුභසාධක අරමුදල හා ප‍්‍රාසාංගික කලාකරුවන් සඳහා වන ජනාධිපති සුභසාධක අරමුදල මගින් මාසික දීමනා ලබන වයස අවුරුදු 60ට වැඩි කලාකරුවන්ට 2018 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි මාසික දීමනාව රු: 1000/- කින් වැඩි කර තිබේ.

ප‍්‍රාසාංගික කලාකරුවන්ගේ සහ ටවර් හෝල් ශිල්පීන්ගේ වෘත්තීය සුභසාධනය වෙනුවෙන් ටවර් හෝල් රඟහල පදනම යටතේ මෙම අරමුදල් ස්ථාපිත කර තිබේ.

ටවර් හෝල් රඟහල පදනමේ භාරකාර මණ්ඩල සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරනු ලබන්නේ අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතාය.

මෙම මාසික දීමනාව වැඩි කිරීම සඳහා උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා සිදුකළ සෘජු මැදිහත්වීමෙන් අනතුරුව ටවර් හෝල් රඟහල පදනමේ භාරකාර මණ්ඩලය විසින් මෙම දීමනාව වැඩි කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇතැයි ටවර් හෝල් රඟහල පදනම පවසයි.

ටවර් හෝල් කලාකරුවන් ඇතුළු ප‍්‍රාසාංගික කලාකරුවන් 179 දෙනෙකුට ලබාදෙන දීමනාව රු 1000/-කින් ඉහළ දමා ඇත.

එම දීමනාව මීට පෙර අවසාන වරට වැඩි කර ඇත්තේ 2006 වසරේ දී ය.

රජය පසුගිය අයවැයෙන් වෙන්කර තිබෙන රුපියල් මිලියනක මුදලින් කලාකරුවන් වෙනුවෙන් සෞඛ්‍ය රක්ෂණ ආවරණයක් ද ලබාදීම සඳහා මේ වනවිට මූලික වැඩකටයුතු සිදු වෙමින් පවතින බවද ටවර් හෝල් රඟහල පදනම පවසයි.