දිවයිනට බලපා ඇති කාලගුණයේ අයහපත් බලපෑමෙන් විපතට පත් ජනතාව මුදවාගැනීම සඳහා නාවික හමුදාව දකුණු සහ බස්නාහිර පළාත්වල සහන සැළසීමේ කටයුතු සිදුකරයි.

ඒ අනුව ඩිංගි යාත‍්‍රා 07 ක් සහ හදිසි මුදවාගැනීමේ යාත‍්‍රා 02 ක් සහිත නාවික සහන කණ්ඩායම් 10 ක් පසුගිය දිනවල අදාල ස්ථාන වෙත අනුයුක්ත කර ඇත.

නාවික හමුදා මැරීන් බලකායට සහ නාවික හමුදා ක්ෂණික ප‍්‍රතිචාර දැක්වීමේ, මුදවාගැනීමේ සහ සහන සැලසීමේ ඒකකයට අනුයුක්ත නාවික පුද්ගලයින් මෙන්ම විශේෂ යාත‍්‍රා බලඝණයට සහ නාවික හමුදා කිමිදුම් අංශයට අනුයුක්ත නාවිකයින් සිය මෙහෙයුම් ආරම්භ කොට තිබේ.

ඒ අනුව, ගාල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයේ නෙළුව, තවලම, ඉමදුව සහ හිනිදුම යන ප‍්‍රදේශවලට නාවික හමුදා කණ්ඩායම් 04 ක්, කළුතර දිස්ත‍්‍රික්ක්‍යේ මතුගම, වලල්ලාවිට සහ බුලත්සිංහල, කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කයේ වත්තල ජනතාව එම ප‍්‍රදේශයෙන් ඉවත් කිරීම හා ඔවුන්ට සහන සැළසීමට සුදානමින් ආපදා සහන කණ්ඩායම් 06 ක් යොදා ඇත.

ගාල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයේ බද්දේගම, අගලිය පාලම හරහා කුණු රොඩු එකතු විම හේතුවෙන් ජලය බැස යාම අවහිරවී ඒ ආශ‍්‍රිත ප‍්‍රදේශය ජලයෙන් යට වීමේ අවධානමකට ලක්ව තිබිණි.

ජලය බැස යාම කඩිනම් කිරීම සඳහා නාවික හමුදා සහන සැලසීමේ කණ්ඩායමක් එම ස්ථානය වෙත යෙදවීමට නාවික හමුදාව කටයුතු කරන ලද අතර, ඔවුන් ඒ සඳහා ක්ෂණිකව ක‍්‍රියාත්මක වී ජලය බැස යාම කඩිනම් කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.

මේ වන විට නාවික හමුදා සහන කණ්ඩායම් මගින් පුද්ගලයින් 236 දෙනෙකු හට සිය සේවය ලබා දීමට නාවික හමුදා සහන කණ්ඩායම් සමත්ව ඇත.

කාළගුණයේ අයහපත් බලපෑම ද නොතකමින් නාවික හමුදා සහන කණ්ඩායම් තවදුරටත් සහන සැළසීමේ කටයුතු සිදු කරමින් සිටි.10 7 8 9 1 2 3 4 5