රනිල වර්ගයේ බෝගයක් වන මෑකරල් ශාකමය ‍ප්‍රෝටීන්වලින් බහුල ආහාරයකි. මෑ ඇට වර්ගයන්වල ශාකමය ‍ප්‍රෝටීන් සැලකිය යුතු මට්ටමක පවතින්නේය. යකඩ හා විටමින් බි ඛාණ්ඩයේ එළවළුවක් වන මෑකරල් වර්ධක ආහාරයක් ලෙස නම් කර ඇත. මන්ද එම එළවළුව තුළ ශරීරය වර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය බොහොමයක් විටමින් හා ‍පෝෂ්‍ය කොටස් අන්තර්ගතව පවතින්නේය.

‍ප්‍රෝටීන් බහුල එළවළු ආහාරයට ගැනීමෙන් එහි පවතින ‍ප්‍රෝටීන් ඉක්මනින් ශරීරයට උරාගැනීමක් සිදු නොවන්නේය. එම නිසා එවැනි ආහාරවල පවතින ‍ප්‍රෝටීන් ඉක්මනින් ශරීරයට උරා ගැනීම සඳහා එයට  සත්ව ආහාරයන්ද එක්කර ගැනීමෙන් ශාකමය ආහාරයේ පවතින ‍ප්‍රෝටීන් සිරුරට උරා ගැනීම වේගවත් වන්නේය. උදාහරණයක් ලෙස මෑකරල් ව්‍යංජනයට උම්බලකඩ ස්වල්පයක් එක් කර ආහාරයට ගැනීමෙන් ශාකමය ‍ප්‍රෝටීන්  සිරුරට වේගයෙන් උරා ගැනීමක් කරනු ලැබේ.

මෑකරල් කෙඳි බහුල ආහාරයක් වන බැවින් මළ බද්ධය නැති කිරීමට මෙන්ම බඩවැල්වල නිරෝගී භාවය ඇති කිරීමටද හේතුවක් වන්නේය. එපමණක් නොව බඩවැල් තුළ පවතින අසාමාන්‍ය ෙසෙල වර්ධනයන් මගහැරීමට ද මෑකරල් තුළ බවතින තන්තුමය ගතිය ඉවහල් වන්නේය.

ශරීරයේ විවිධ පටක වර්ධනය සඳහා ‍ප්‍රෝටීන් අධික ලෙස අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින් මෑකරල් ආහාරයට ගැනීමෙන් අපට අවශ්‍ය ‍ප්‍රෝටීන් ලබා ගත හැකිය. එසේම කැල්සියම් බහුලව පවතින බැවින් අස්ථි ශක්තිමත් වීමට හා අස්ථිවල මනා පැවැත්මට මෑකරල් ආහාරයේ පවතින ශක්ති ජනකයන් මනා කාර්යභාර්යක් ඉටු කරන්නේය.

මෑ කරල්  ආහාරයට ගන්නා ඇතැම් පුද්ගලයින්ට අසාත්මිකතාවන් ඇති වන අවස්ථාවන්ද දක්නට ලැබෙන්නේය. එනම් සෙම් ගතිය වැඩි වීම, බඩේ වාතය පිරීම, කන්වලින් වේදනාවක් ඇති වීම වැනි අසාත්මික රෝග ලක්ෂණයන් දක්නට ලැබෙන අවස්ථාවන්ද ඇති වන්නේය. එවැනි පුද්ගලයින් මෑකරල් ආහාරයට ගැනීමේදී යම්තාක් දුරට සැලකිලිමත් වීමට වැදගත් වන්නේය.

ශි‍්‍රයානි විජේසිංහ

Untitled-2