එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ‍‍‍ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයන් අතර ඇති වී තිබෙන අර්බුදකාරී සහ ගැටුම්කාරී තත්ත්වය සමනය කිරීම සඳහා තරුණ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායමක් යෙදවීමට එම පක්ෂය පියවර ගෙන ඇතැයි පැවසේ.

රටේ අස්ථාවර භාවය, ආර්ථික අර්බුද හමුවේ ‍‍‍ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයන් මත කිහිපයක් දැරීම සහ පක්ෂ නායකත්වය සම්බන්ධයෙන් මෙම අර්බුදකාරී තත්ත්වය දිනෙන් දින උග්‍ර අතට පත් වෙමින් ඇතැයි පක්ෂ ආරංචි මාර්ගවලින් කියැවේ.

‍‍‍ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයින් සුහද කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් තරුණ මන්ත්‍රීවරු පිරිස වැඩසටහන් රාශියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් බවද පැවසේ.

භක්ති ධර්මප්‍රිය මෙන්ඩිස්