මෙම දෙමහල් නිවස  පර්චස් 9ක වර්ග ප්‍රමාණයෙන් යුතු ඉඩමක වුවද ගොඩනගා ගත හැකිය.  වැඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් පුංචි ගෙවත්තකටත් ඉතිරි කරගත හැකි ලෙස මෙහි දෙපස බිත්ති දෙපස  මායිම් මතම ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇත.
මෙහි බිම් මහල පැන්ට්‍රියක්, නිදන කාමර දෙකක්, නාන කාමරය සහිත වැසිකිළියක්, කෑම කාමරය සහිත සාලයක්,  විවෘත රථ ගාලක් සහ මෙම රථ ගාලටම යා වූ විවෘත ආලින්දයකින්ද සමන්විතය.

එමෙන්ම මෙහි ඉහළ මහල, නාන කාමරය සහිත වැසිකිළියක්, නිදන කාමර දෙකක් සහ රූපවාහිනිය නැරඹීමේ  කාමරයකින්ද, සමන්විතය.

මෙම නවීන දෙමහල් නිවසේ ප්‍රධානම විශේෂත්වය වන්නේ ඉහළ හා බිම් මහල සමාන ලෙස නිර්මාණය කරන ලද පියස්සයි. මෙමගින් බිම් මහලෙහි කෑම කාමරය සහිත සාලයට ඉතා හොඳ නැවුම් වාතාශ්‍රයක් ලැබෙන අතරම නිවස අභ්‍යන්තරය ඉතා ආකර්ෂණීය පෙනුමක් ලැබේ. බිම්මහලෙහි සාලය ඉහළ මහළට හොඳින් දර්ශනය වන බැවින් ඉහළ හා පහළ බිම් මහල අතර මනා සබඳතාවක් පවත්වා ගැනීමට ද  ඉවහල් වේ.

මෙම නිවසේ ඇති තවත් විශේෂත්වයක් වන්නේ මෙම නිවස  අහසින් පරිසරයට විවෘත වන කොටස් සීමාකිරීමයි. ඒ අනුව මෙම දෙමහල් නිවසට විවෘත සඳළුතල කිසිවක් නොපිහිටන   ලෙස  නිර්මාණය කර ඇත.

මේ හේතූන් නිසාම මෙම නවීන දෙමහල් නිවස අවුරුද්දේ වැඩි කාලයක් වර්ෂාපතනය ලැබෙන ශීත දේශගුණයක පිහිටි ඉඩකඩකට හොඳින් ගැළපේ.
sihina-vimana-new
වැඩි මුදලක් වැය නොවන සරල නිවසකින් යුතු මෙම දෙමහල් නිවසෙහි මුළු දිග අඩි 34 ක් ද මුළු පළල අඩි 42යි අඟල් 6ක් ද වේ.

වහලට ඇස්බැස්ටෝස් තහඩුද බිත්ති සඳහා සිමෙන්ති බ්ලොක් ගල් ද, උපයෝගී කරගැනීමට සැලසුම් කර ඇති මෙම නිවසේ බිම් මහල වර්ග අඩි 1241 ක් ද, ඉහළ මහල වර්ග අඩි 616 ක්ද වේ.

සාමාන්‍ය පවුලකට නිදහසේ ජීවත්වීම සඳහා හොඳින් ගැළපෙන මෙම නවීන සුන්දර නිවස රුපියල් ලක්ෂ 48ක් වැනි මුදලකට ගොඩනගා ගත හැකිය.

Untitled-8