මේක සැමන් බැදුමක් වගේම සැමන් මෝජුවක් කියලත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි මේ සඳහා ගත්තේ ටුනා. සැමන්වලින් වගේම මේක මාළු තම්බලා අරගෙනත් හදන්න පුළුවන්.
දවස් ගාණක ටි්‍රප් එකක් යනකොට වගේම, පිටරට ඉන්න අයට හදලා අරින්නත්, ඒ වගේම ගෙදර එදිනෙදා පාවිච්චියට වුණත් ඉතා පහසුවෙන් හදන්න පුළුවන් ඉතාම රසවත් බැදුමක් තමයි අද අපි මේ හඳුන්වලා දෙන්න යන්නේ.
දැන් අපි බලමු ටුනා බැදුම හදන විදිහ.
මතක තියා ගන්න මේකට වතුර කලවම් කරගන්න එපා.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
ටුනා ටින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න. අපි නම් ගත්තේ දෙකයි.
පොඩියට කපා ගත් ලූනු
පොඩියට කපා ගත් මිරිස්
මිරිස් සහ ලූනු මෙන්ම කපා ගත් සුදු ලූනු
කෑලි මිරිස්
කරපිංචා
ගම්මිරිස් කුඩු
ලුණු
තෙල් ටිකක්

සාදනා ක්‍රමය
1. මුලින්ම තෙල් ටිකක් භාජනයකට දාලා එය රත් වූ පසුව එයට කපා ගත් ලූනු, මිරිස්, සුදු ලූනු සහ කරපිංචා දමා හොඳින් තෙම්පරාදු කර ගන්න.
2. ඉහත සියල්ල ටිකක් තෙම්පරාදු වූ පසුව එයට කෑලි මිරිස් සහ ලූනු දමා ගන්න. එය හොඳින් කලවම් කරන්න.
3. මඳ වෙලාවක් සියලුම දේ හොදින් තෙම්පරාදු වූ පසුව එයට ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කර ගන්න. දැන් මේ සියල්ල හොඳින් කූරු ගාමින් තෙලෙන් බැදගන්න.
4. දැන් වතුර සහ තෙල් ගතිය ඉවත් කරගත් ටුනා ටික දමා ගන්න. එසේ එකතු කර ගන්නා ටුනා ටික හොඳින් පොඩිවන තුරු හැන්දකින් කලවම් කරගන්න.
5. ඉන්පසුව ටුනා මිශ්‍රණය අඩිය අල්ලන්න දෙන්නේ නැති වෙන්න මඳ ගින්දරේ හොඳින් වියළි වන තුරු බැදගන්න.
මෙය ඉතාම රසවත් බැදුමක්. හුළං නොවදින භාජනයක දමා ශීතකරණයක නොදා සතියක් පමණ කාලයක් තියා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ශීතකරණයක දමා ඊට වැඩි කාලයක් තියා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මේක එච්චර කාලයක් තියා ගන්න ඉතුරු වෙන එකක් නම් නෑ රස නිසා.
ඔයාලත් හදලා බලන්න.