ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට දුම්රිය මැදිරි 160 ක් සැපයීමට ඉන්දීය රජය පියවර ගෙන තිබේ.
ඒ අනුව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 82.64ක් පමණ වටිනා දුම්රිය මැදිරි 160ක් ඉන්දීය ණය ආධාර යටතේ සැපයීමට ඉන්දියාවේ “රයිට්ස් “RITES සමාගම පියවර යොදා ඇත,

මීට අදාලව ඉන්දියාවේ “රයිට්ස් “RITES සමාගම හා ලංකා රජය අතර ගිවිසුම් අත්සන් තැබීම පසුගියදා කොළඹදී සිදු කෙරිණ.

RITES සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ (තාක්ෂණ) මුකේෂ් රාථෝර් සහප‍්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජී.එස්. විතානගේ යන මහත්වරුන් විසින් මෙම ගිවිසුම අත්සන් තබන ලදී.

මෙම දුම්රිය මැදිරි ලංකාවේ දුම්රිය ක්ෂේත්‍රයේ අවශ්‍යතාවයන්ට ගැළපෙන ලෙස ඉන්දියාවේදී සකස් කෙරෙනු ඇත.

දුම්රිය මැදිරි සහ එංජින් මිලදී ගැනීම සහ දුම්රිය මාර්ග අලුත්වැඩියා කිරීම අරමුණු කරගත්, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 318ක ණය සහන ව්‍යාපෘති සඳහා ඉන්දියාවේ එක්සිම් බැංකුව සහ ශ‍්‍රී ලංකා රජය අතර 2017 ජූනි මාසයේදී කොළඹදී අත්සන් තැබිණ.

දුම්රිය මැදිරි 160ක් මිලදී ගැනීම සඳහා වන ගිවිසුම මෙම ණය සහන ව්‍යාපෘතියට අයත් වේ.

පැතුම් වික්‍රමරත්න