තෙදින සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාව බලා පිටත්ව ගිය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු පිරිස නව දිල්ලි අගනුවර ගුවන්තොටුපොළ පරිශ්‍රයේදී භාරතීය ජනතා පක්‍ෂයේ ජේෂ්ඨ නායක ඉන්දීය ලෝක් සභාවේ මන්ත්‍රි ආචාර්යය සුබ්‍රමනියම් ස්වාමි මහතා විසින් පිළිගත් අවස්ථාව.

IMG_9205

IMG_9235 IMG_9234 IMG_9229 IMG_9216