උතුරුදිග ඉතාලියේ ඉපැරැුණි රංගශාලා භූමියක තිබී මිල කළ නොහැකි පැරැුණි රෝමානු රන්කාසි තොගයක් බහාලූ බඳුනක් හමුවී තිබේ.

එහි තිබී කාසි 300ක් පමණ හමුවී ඇත.

අතීත රෝමානු අධිරාජ්‍යය යුගයට අයත් බව සැළකෙන මෙම කාසි බහාලූ බඳුන මේදෝපාෂාණයෙන් තැනූ එකක් බව කියැවේ.

උතුරු මිලාන් ප‍්‍රදේශයේ කෝමෝහි පිහිටි ක්‍රෙසොනි රංග ශාලාවේ පාදමට යටින් වළලා තිබියදී මෙම බඳුන මතුකරගෙන ඇත.

බඳුන තුළ තිබී කාසිවලට අමතරව රන් කුට්ටියක් ද හමුවී තිබේ.

roman coins 2