නීතිවිරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය හා මත්ජාවාරම් මෙන්ම මත්ද්‍රව්‍යලට ඇබ්බැහිවූවන් පිළිබඳ ඕනෑම මොහොතක දැනුම් දීම සඳහා දුරකතන අංක 3ක් හඳුන්වා දී තිබේ.

මෙම අංක මීගමුව, ගම්පහ සහ කැලණිය පොලිස් කොට්ඨාශවල මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් පිළිබඳ දැනුම් දීම සඳහා භාවිත කරන ලෙස පොලිස් මූලස්ථානය ජනතාවට දැනුම් දෙයි.

මීගමුව කොට්ඨාශය- 071- 3680001 ද ගම්පහ කොට්ඨාශය – 071- 3210001 ද කැලණිය කොට්ඨාශය 071- 3580001 යන අංක වෙත දැනුම් දිය හැකිය.

එමෙන්ම ඉතා විශේෂ දෙයක් ඇත්නම් 071 758 2222 හෝ 071 859 1002 යන අංක මගින් තමන් වෙත දැනුම් දෙන්නැයි පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා පැවැසීය.

හෙතෙම මේ බව පැවසුවේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අරඹා ඇති ‘කෙලින්ම කියන්න’ ව්‍යාපෘතිය ඇරඹූ අවස්ථාවේ අදහස් දක්වමිනි.

03 05