‘ඇත්තට ම දෙන්න දැන් රජයේ රස්සාවල් නෑ. 1000කට පඩි ගෙවන්න පුළුවන් රජයේ ඇතැම් කාර්යාලවල 3000ක් විතර සේවකයන් ඉන්නවා.  රජයේ රස්සාවක් දෙන එකත් පවක්.  මමත් ඒ පවේ කොටස්කරුවෙක්. රජයේ ආයතන අලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් වෙන්න, ඒ ආයතන කඩා වැටෙන්න මේක හෙතුවක්.’ යැයි මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසයි.

ජනතාව දේශපාලනඥයාගේ ඉඳුල් කන යුගය අවසන් කර අනාගතය තමන් අතට ගන්නා යුගය ආරම්භ කර ඇතැයි ඔහු පෙන්වා දෙයි.

එසේම රැකියාවක් සොයා ඇමැතිවරුන්ගේ කාර්යාල ඉදිරිපිට තරුණ තරුණියන් රැස්ව සිටි යුගය අවසන් කළ යුතුව ඇති බව අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි.

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා මේ බව සඳහන් කළේ මාතර උයන්වත්ත ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමිනි.

එහි දී වැඩි දුරටත් අදහස් දැක් වූ අමාත්‍යවරයා –

’35 වැඩි අයකට ත්‍රිරොද පදවන්නට හැකි විදියට ගෙනාපු නීතියට මම විරුද්ධයි. මම ඉල්ලීමක් කළා මේක 25 දක්වා අඩු කරන්න කියලත්. කෙනෙකුට රස්සාවක් කරන්න තියෙන අයිතියට අපි ඉඩ දෙන්න ඕනෙ.‘ යැයි ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ය.