බිම් ප්‍රමාණය පර්චස් 8ක් වැනි කුඩා ඉඩමක වුවද මෙම හුරුබුහුටි  නිවස ගොඩනගාගත හැකිය.  ඉඩමෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගෙන කුඩා ගෙවත්තකටත් ඉඩක්වෙන්  කරගත හැකි ලෙස මෙහි දකුණු පස බිත්තිය මායිම මතම ඉදිකිරීමට සැලසුම්කර ඇත.

පුංචි පවුලකට හොඳින් දිවි ගෙවීමට අත්‍යවශ්‍ය අංගවලින් සමන්විත මෙම සුන්දර නිවසෙහි නිදන  කාමර දෙකක්, නාන කාමරය සහිත වැසිකිළියක්, පැන්ට්‍රියක්, සාලයක්, මෙම සාලයට වඩා අඟල් 6ක් ඉහළින් පිහිටන සේ නිර්මාණය කළකෑම කාමරයක්, රථගාලක් හා මෙම රථගාලට යාවූ විවෘත ආලින්දයක්ද ඇතුළත්ය.

රථ ගාල තුළින් පැන්ට්‍රිය වෙතට දොරක් යොදා ඇත්තේ පිටතින් රැගෙන එන බඩු බාහිරාදිය නිවස තුළට පහසුවෙන් ගෙන යා හැකි ලෙසය. නිවසට අමුත්තෙක් පැමිණි අවස්ථාවක මෙය ඔබට වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත. කෑම කාමරය හා සාලය වෙන්වන බිත්තියට විශාල ආර්ච් එකක යොදා ඇත. මෙය කාමරය ඇතුළත සුන්දරත්වය ඔප්නැංවීමට සමත්වන අතර සාලය හා කෑම කාමරය එක් කිරීමට ද, මෙම ආර්ච් එකේ විශාලත්වය ඉවහල් වී  ඇත. මෙම කෑම කාමරයට තවත් කුඩා ආර්ච් එකක් යොදා ඇත්තේ පැන්ට්‍රියේ සිට කෑම කාමරයට  පහසුවෙන් ළඟාවීමට හැකිවන ලෙසය. sihina-vimana-new

කාමරවල දොරවල් කිසිවක්කෑම කාමරයට හෝ සාලයට විවෘත නොවන ලෙස නිර්මාණය කර ඇත්තේ නිවැසියන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට හානියක් නොවන අයුරිනි.  එමෙන්ම නිදන කාමර තුළ සිටින අයකුට  පහසුවෙන් පැන්ට්‍රිය වෙත හෝ නාන කාමරය සහිත වැසිකිළිය වෙත යෑම්, ඊම් කිරීම සඳහා පැසේජයක් යොදා ඇත.

නිවසට වැයවෙන මුළු මුදල අවම වන අයුරින් මෙහි වහල හා ජනෙල් දොරවල් නිර්මාණය කර ඇතත් නිවසෙහි බාහිර අලංකාරත්වයට හානි නොවන ලෙස හැඩතල කිහිපයකට අනුව මෙහි වහල නිර්මාණය කර ඇත.

වහලට ඇස්බැස්ටෝස් තහඩුද, බිත්ති සඳහා  සිමෙන්ති බ්ලොක් ගල්ද, යොදා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත.
මුළු දිග අඩි 37යි අඟල් 6ක් ද, මුළු පළල අඩි 32යි අඟල් 2ක් ද වන මෙම සුන්දර නිවසෙහි මුළු වර්ගඵලය වර්ග අඩි 1088ක් වේ.

රුපියල් ලක්ෂ 29ක් වැනි මුදලකට ඔබට ද මෙම නිවස ගොඩනගා ගත හැකිය.

Untitled-8